środa

Sprawy GospodarczeParafia to przede wszystkim wspólnota wiary, liturgii i miłości braterskiej, to część Kościoła – wspólnoty Ludu Bożego. Parafia posiada także swój wymiar doczesny, instytucjonalny, materialny, a troska o świątynię, budynki parafialne i inne nieruchomości spoczywa na proboszczu mianowanym przez biskupa diecezji.
Środki materialne przeznaczone na remont i utrzymanie świątyni i innych budynków kościelnych oraz na konieczne prace remontowe pochodzą w ogromnej mierze z ofiar wiernych. W przypadku budynków zabytkowych, a nasz kościół do takich należy, koszty remontów są szczególnie wysokie.
Pragnę poinformować, że w ostatnim czasie w naszej parafii zostały rozpoczęte następujące inwestycje:
  1. W tygodniu 11-18 października 2015 r. zostały ukończone prace przy unowocześnieniu nagłośnienia naszego kościoła. Założone zostały nowe głośniki wewnątrz i na zewnątrz oraz odpowiednie wzmacniacze. Koszt tej inwestycji wyniósł 23400 zł. Połowa tej kwoty została już spłacona z pieniędzy parafialnych. W ostatnią niedzielę października zebrano na ten cel 3545 zł. Bóg zapłać.
  2. W piątek 30 października 2015 r. zostały dostarczono do kościoła 14 ławek. Są one przeznaczone dla dzieci, aby mogły lepiej i wygodniej uczestniczyć we mszy świętej w pobliżu ołtarza. Ławki są lekkie, przenośne, wykonane z drewna sosnowego. Przydadzą się zwłaszcza podczas uroczystości I Komunii świętej. Koszt ławek to 4000 zł. Zamówiona została także szafa do zakrystii przeznaczona na stroje liturgiczne naszych ministrantów i ministrantek.
  3. Wszyscy jesteśmy dumni z naszego tuszyńskiego kościoła, który służy wspólnocie parafialnej. Tak wiele zmieniło się w świątyni dzięki ofiarności parafian, dobrodziejów i zaangażowaniu śp. ks. prałata Stanisława Wieteski i ks. kanonika Henryka Leśniewskiego. Jednak nasza zabytkowa świątynia wymaga nieustannej troski. Dlatego zainteresowała mnie wilgoć na ścianach kościoła, szczególnie widoczna w bocznej kaplicy przy ołtarzu św. Józefa oraz na ścianie pod chórem po lewej stronie w miejscu, gdzie jest wystawiony katafalk, a także w wejściu na chór. Niepokojące są także pęknięcia na dolnej części zewnętrznych murów kościoła. Po konsultacjach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków okazało się, że konieczne jest osuszenie i odgrzybienie ścian kościoła. Złożone zostały stosowne dokumenty, aby uzyskać zgodę właściwych władz i rozpocząć prace. Pierwszy etap prac, który rozpoczął się już w ostatnim tygodniu października, polega na nawierceniu w ścianach kościoła na zewnątrz w odległości co 10 centymetrów otworów o głębokości 80 cm i wprowadzeniu pod ciśnieniem preparatu konserwującego Remmers Kiesol (tzw. iniekcja ciśnieniowa). Preparat wytworzy pionową warstwę izolacyjną, która zatrzyma rozprzestrzenianie się wilgoci. Koszt izolacji poziomej za jeden metr bieżący muru o grubości jednego metra wynosi 400 zł. Powierzchnia muru do wykonania izolacji wynosi 106,2 metrów bieżących, a zatem łączny koszt prac wynosi 52250, 40 zł brutto. Prace zostaną zakończone do końca listopada.
Drugi etap prac osuszających i odgrzybiających polegający na założeniu tzw. opaski wokół kościoła jest przewidziany na rok 2016.

Inwestycja powyższa, konieczna dla zabezpieczenia naszej świątyni w stanie nienaruszalnym, jest bardzo kosztowna i skomplikowana, wymagająca nadzoru Konserwatora Zabytków. Zapraszam do osobistego zapoznania się z postępem prac i serdecznie proszę o finansowe wsparcie tego przedsięwzięcia. Ofiary można złożyć na tacę, w kancelarii parafialnej lub wpłacać na konto parafialne:
Bank PEKAO SA I o. w Tuszynie nr rachunku 31 1240 3451 1111 0000 3028 9057 z dopiskiem Nasz kościół
Szczęść Boże
Ks. Marek Stępniak - proboszcz

(03)
14 marca  - 2017 rok.
Trwa wiosenna   R E W O L U C J A  !!!
wokół naszego parafialnego Kościoła z opaską okalającą .....
 - zobacz fotogalerię i przeczytaj  TU
(02) 
Firma Dytrych - przygotowania do dalszych prac wiosennych przy izolacji fundamentów (01 - lutego - 2016 rok) - zobacz FILMY !!! - TU

(01) 
Izolacja Fundamentów Kościoła (listopad - 2015 rok) - zobacz FILMY !!! - TU