czwartek

Podzial Roku Liturgicznego


Rok liturgiczny
Rok liturgiczny w Kościele to umowny podział roku ze względu na pewne okresy, obrzędy i uroczystości religijne.

Tradycja Kościoła katolickiego stworzyła rok liturgiczny, na który składają się następujące okresy: okres Adwentu, okres Narodzenia Pańskiego, okres zwykły, Wielki Post, Triduum Paschalne, okres Zmartwychwstania Pańskiego i – ponownie – okres zwykły. Okresy te wymienione są w kolejności chronologicznej.

Rok Liturgiczny trwa dokładnie tyle samo dni, co kalendarzowy, różni się jednak od niego sposobem przeżywania. Ma on na celu przede wszystkim głoszenie chwały Bożej i uświęcenie nas samych. Uobecnia wielkie dzieła zbawcze Jezusa.

Rozpoczyna się pierwszą niedzielą Adwentu, a kończy w sobotę przed Uroczystością Chrystusa Króla.


ADWENT

         Adwent rozpoczynający nowy rok liturgiczny, trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Jest on podzielony na dwie części. Pierwszy okres, do 16 grudnia jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów, jest oczekiwaniem na Sąd Boży.

Drugi okres jest przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia.

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO

         Okres Narodzenia Pańskiego jest drugim i najkrótszym okresem roku liturgicznego. Rozpoczyna się 25 grudnia, Uroczystością Narodzenia Pańskiego, a kończy Niedzielą Chrztu Pańskiego. Zewzględu naważność dnia, w którym przyszedł na świat Jezus, świętowanie Bożego Narodzenia jest przedłużone o osiem dni / tzw. Oktawa Bożego Narodzenia /.

WIELKI POST

Wielki Post trwa 40 dni. Rozpoczyna się w Środę Popielcową – dniem, w którym posypujemy nasze głowy popiołem. Popiół to znak pokuty, który przypomina nam kruchość naszego życia i potrzebę nawrócenia się.

TRIDUUM PASCHALNE

Trzy Święte Dni Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego – są szczytem roku liturgicznego. Wspominamy w nich dzieło odkupienia, dokonane przez Jezusa, który umierając pokonał moce ciemności, zwyciężył śmierć, a zmartwychwstając przywrócił nam życie.

OKRES WIELKANOCNY

W okresie Wielkanocnym świętujemy Zmartwychwstanie Chrystusa. Radość ta towarzyszy nam we wszystkie niedziele w ciągu roku, ale w tym czasie jest szczególnie zaznaczona.

OKRES ZWYKŁY W CIĄGU ROKU

Jest to czas, w którym mamy okazję głębiej przeżyć całe Misterium Odkupienia. Wraz z Jezusem przeżywamy całe Jego życie. Pomaga nam w tym Maryja i liczni święci, których uroczystości, święta i wspomnienia obchodzimy w ciągu całego okresu zwykłego.