czwartek

Jak się zachować w czasie Mszy śpiewanej

Przepisy liturgiczne nie normują zewnętrznego  zachowania wiernych w czasie Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Jednak istnieje tradycja określająca zwyczajowe postawy, gesty i słowa wiernych. Zestawiono je w poniższej tabeli, za mszawbrwinowie.blogspot.com
Akcja liturgiczna
Uczestnictwo zewnętrzne wiernych
Postawy
Gesty
Słowa / śpiewy
Aspersja
stojąc
głęboki pokłon przy Gloria Patri, znak krzyża
śpiew Aspergespo intonacji przez kapłana
Ubieranie szat liturgicznych
siedząc
-
-
Introit (i modlitwy u stopni ołtarza)
klęcząc
-

Kyrie
stojąc
-
śpiew Kyrie na przemian z chórem
Gloria
stojąc
małe pokłony przy -adoramus Te, - gratias agimus Tibi, - Jesu Christe, - suscipe deprecationem nostram
śpiew Gloria na przemian z chórem
Dialog przed kolektą
stojąc
-
odpowiedź: Et cum spiritu tuo
Kolekta
stojąc
-
Amen na koniec
Lekcja, graduał, alleluja
siedząc
-

Dialog przed ewangelią
stojąc
krzyżyk na czole, ustach i piersiach
odpowiedzi: Et cum spiritu tuo Gloria tibi, Domine
Ewangelia
stojąc
-
-
Homilia
siedząc
-
-
Credo
stojąc
małe pokłony przy - Deum, -Iesum i -adoratur
przyklęknięcie od Et incarnatus estdo homo factus est(mały pokłon przy Maria)
śpiew Credo z chórem
Dialog przed ofiarowaniem
stojąc
-
odpowiedź Et cum spiritu tuo
Ofiarowanie
siedząc (stojąc przy okadzaniu wiernych)
(małe pokłony przy okadzeniu wiernych)
-
Orate, fratres
stojąc
-
odpowiedźSuscipiat Dominus sacrificium…
Sekreta

-
odpowiedźAmen
Dialog prefacji
stojąc
-
odpowiedzi: Et cum spiritu tuoHabemus ad Dominum,Dignum et justum est
Prefacja
stojąc
-
-
Sanctus
stojąc
-
śpiew razem z chórem
Kanon (po Sanctus)
klęcząc
pokłony przy konsekracjach chleba i wina
odpowiedźAmen na zakończenie całego Kanonu
Pater noster
stojąc
-
śpiew ostatniej prośby: Sed libera nos a malo
Pax Domini
stojąc
-
odpowiedź Et cum spiritu tuo
Agnus Dei
stojąc
-
śpiew z chórem
(Pax tecum)
stojąc
(pocałowanie pacyfikału)
-
Komunia kapłana
klęcząc
-
-
Ecce Agnus Dei
klęcząc
uderzenia w piersi
potrójneDomine, non sum dignus…
Komunia wiernych
klęcząc
-
-
Ablucje
siedząc
-
-
Dialog przed pokomunią
stojąc
-
odpowiedź Et cum spiritu tuo
Pokomunia
stojąc
-
odpowiedźAmen
Dialog zakończenia Mszy
stojąc
-
Odpowiedzi: Et cum spiritu tuo oraz Deo gratias
Błogosławieństwo końcowe
klęcząc
-
OdpowiedźAmen
Dialog przed ostatnią ewangelią
stojąc
znaki krzyża
Odpowiedzi Et cum spiritu tuo orazGloria tibi, Domine
Ostatnia ewangelia
stojąc
przyklęknięcie na Et Verbum caro factum est
Odpowiedź Deo gratias – lub śpiew antyfony maryjnej