wtorek

Śluby w naszej Parafii

Sakrament Małżeństwa:

12 - 18 miesięcy przed:

Udajcie się do kancelarii parafialnej aby zarezerwować interesujący Was termin ślubu koscielnego.W naszej parafii rezerwację dokonuje się 12 - 18 miesięcy przed planowanym ślubem w celu ustalenia interesującej Was godziny ślubu.Księga rezerwacji ślubnej jest dostępna na 2 lata do przodu.Podajemy datę ślubu,godzinę,swoje dane imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.Telefon kontaktowy służy do wymiany między osobami które w tym samym czasie będą mieć wcześniejsze bądź późniejsze terminy swoich zaślubin.Dzięki temu jest możliwość wspólnego udekorowania kościoła a co za tym idzie taniej i bardziej bogato. Gdy młodej parze zależy na konkretnej dacie i godzinie to prosimy  poważnie potraktować ten zarys powyższej informacji i  przybyć do kancelarii parafialnej.

Rezerwacja terminu zawarcia Sakramentu Małżeństwa
w parafii Św Witalisa w Tuszynie.


tel: 042 614-30-12    tel: 042 614-30-12    tel: 042 614-30-12    tel: 042 614-30-12    tel: 042 614-30-12 3 miesięcy przed Ślubem:

Na mnie niż 3 miesiące przed ślubem należy pobrać Skrócony odpis Aktu urodzenia z USC  w miejscu w którym każdy z Państwa się urodził, np. Adam urodził się w Krakowie i tam musi pojechać i pobrać,Kasia w Gdańsku i też znów to samo musi zrobić.Każdy wyciąg waszego "aktu urodzenia dziecka" jest ważny tylko 3 miesiące.

W tym samym czasie należy pobrać "Świadectwo Chrztu" z parafii w której ten sakrament był udzielony.Oprócz tego na dokumencie "Świadectwo Chrztu" powinna być adnotacja-wpis data i miejsce Bierzmowania.Jeśli tej informacji kancelarzysta czy ksiądz nie dokona bo jej nie ma w aktach parafialnych to należy udać się do parafii po kolejne zaświadczenia w której ten sakrament Bierzmowania uzyskano.
Bez sakramentu Bierzmowania nie ma możliwości udzielenia sakramentu Małżeństwa.
Jeśli ktoś z Państwa nie ma Bierzmowania należy się udać do Katedry Łódzkiej w której powyższy sakrament jest udzielany co 2 tygodnie po sobie następujące.

UWAGA !!!
"Świadectwo Chrztu" osoby która u Nas była chrzczona i w naszej parafii będzie udzielony ślub,nie pobiera tego dokumentu niezależnie czy tu mieszka czy gdzie indziej.Jedynie przyszły małżonek musi ten warunek dopełnić.

2,5 - 2  miesięcy przed Ślubem:
W USC młoda para składa oświadczenie przed Kierownikiem o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego wraz z kompletem odpowiednich dokumentów i tak:
  • dowody osobiste
  • skrócone odpisy aktów urodzenia
  • wdowiec/wdowa musi przynieść akt zgonu współmałżonka
W USC odpowiecie na kilka formalnych pytań do których nie potrzeba się przygotowywać.
Chodzi między innymi o nazwisko jakie przyjmie żona po zawarciu związku małżeńskiego,gdyż będziecie musieli je podać urzędnikowi.
Na tej podstawie kierownik USC wyda wam zaświadczenie (3 kopie dokumenty format A 4) o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.Zaświadczenie te jest ważne tylko 3 miesiące więc ślub musi się odbyć w następnych 3 miesiącach.

2 - 1,5  miesięcy przed Ślubem:

Młodzi udają się do kancelarii parafialnej w celu uzgodnienia z księdzem terminu spotkania w sprawie spisania protokołu przedślubnego i wydania zapowiedzi.

1,5  miesięcy przed Ślubem:

Przyszli małżonkowie przychodzadz na uzgodniony termin spisania protokołu przedśłubnego przynoszą ze sobą już następujące dokumenty:

- metrykę chrztu (ważna trzy miesiące od wystawienia) i bierzmowania,
- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
- w wypadku ślubu konkordatowego "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa".(3 kopie z USC dokumenty format A 4)
- w przypadku już zawartego wcześniej związku małżeńskiego w urzędzie USC należy przynieść ksero Aktu Małżeństwa oraz jego orginał do wglądu.

Następnie zostaje spisany protokół kanonicznego badania narzeczonych. Młodzi otrzymują kartki do spowiedzi. (Przystępując do sakramentu małżeństwa narzeczeni zobowiązują się odbyć dwukrotnie dobrą spowiedź. Pierwszą zaraz po zgłoszeniu zapowiedzi. Powinna to być spowiedź z całego życia. Drugą przed ślubem, bowiem małżeństwo katolickie zawiera się w stanie łaski uświęcającej).Jeżeli jedna ze stron jest z innej parafii to otrzymuje podanie do księdza proboszcza o wygłoszenie zapowiedzi i składa je w swojej parafii. Po dwóch niedzielach narzeczony odbiera ze swej parafii zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach i zanosi do parafii, w której narzeczeni załatwiali formalności przedślubne. Około tygodnia po ślubie młodzi małżonkowie zgłaszają się (może to być tylko jeden z nich) z dowodami osobistymi do USC po wstawienie odpowiednich pieczątek, na podstawie których wystąpią o zmianę dowodów osobistych. Odbierają także odpis skrócony aktu małżeństwa.TELEDYSKI  ŚLUBNE
Można zobaczyć Nasz Kościół od wewnątrz jak i  zewnątrz  oraz plener wokół kościoła.
Wszystko filmowane  z lotu ptaka.