wtorek

Chrzty


Formalności związane z:

Sakramentem Chrztu Świętego


Sakrament Chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w "1-3-5"  Niedzielę każdego miesiąca dla małżeństw tylko Sakramentalnych podczas Mszy św. o godz. 12:00 a w okresie wakacyjnym lipiec-sierpień o godz.10.30.
Natomiast w Niedzielę 2 i 4 każdego miesiąca po Mszy Świętej  o godz.11.20-11.30.
Zgłaszając chrzest w Kancelarii parafialnej trzeba:

- przybyć nie wcześniej jak 2 tygodnie przed planowaną datą chrztu świętego do naszej kancelarii,

- okazać akt urodzenia dziecka,

- podać ilość lat ojca i matki oraz ich adres zamieszkania,

- podać datę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego rodziców dziecka,

- podać trzeba dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, ilość lat, adres).

- zaświadczenie(zgoda) z parafii chrzestnych (jeśli nie są z naszej),że mogą być chrzestnymi,


Rodzice dziecka mają w obrzędzie chrztu swoje ważne zadania. Nie tylko wysłuchują pouczenia celebransa i uczestniczą w modlitwie odmawianej przez całe zgromadzenie wiernych, lecz spełniają ponadto czynności liturgiczne, gdy:

- publicznie proszą o chrzest dziecka,

- kreślą znak krzyża na czole dziecka bezpośrednio po celebransie,

- odrzekają się szatana i składają wyznanie wiary,

- niosą niemowlę do chrzcielnicy (należy to zwłaszcza do matki),

 -trzymają zapalone świece,

- otrzymują błogosławieństwo specjalne przeznaczone dla matek i ojców.Po udzieleniu chrztu, rodzice dziecka, mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, którego przybranym synem się stało, oraz przygotować do przyjęcia bierzmowania i uczestnictwa w Eucharystii.Chrzestnym może być człowiek, który posiada następujące przymioty:

- jest wystarczająco dojrzały do spełniania tego zadania,

- sam przystąpił już do sakramentu chrztu, bierzmowania i Eucharystii,

- należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego,

- jest człowiekiem wierzącym (chrzestni składają wyznanie wiary we własnym imieniu, a nie w imieniu dziecka.

Dlatego na chrzestnych nie należy wybierać takich osób, które nie mogą szczerze złożyć tego wyznania)
Chrzestni przynoszą białą szatę i świecę, a po chrzcie zabiera się je do domu jako pamiątkę chrztu. Chrzestny jest obecny przy chrzcie dziecka zarówno jako przedstawiciel rodziny ochrzczonego, rozszerzonej w znaczeniu duchowym, jak i Kościoła, w razie potrzeby ma on wspierać rodziców w staraniu się o to by dziecko doszło do wyznania wiary i wyrażało ją życiem. Ma on więc obowiązek dbać o to, by jego chrześniak wytrwał w wierze i w chrześcijańskim życiu.