wtorek

Siostry Zakonne Służki - Duchowość Zgromadzenia


Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej jest instytutem zakonnym na prawie papieskim. Członkinie zobowiazują się publicznym ślubem do zachowania trzech rad ewangelicznych, prowadzą życie wspólne i oddaja się działalności apostolskiej. Nie noszą jednolitego stroju.
Chcemy oddawać chwałę Bogu swoim życiem konsekrowanym pośród świata, włączać się w zbawczą misję Chrystusa, zwłaszcza poprzez pracę w środowisku wiejskim. Zjednoczone we wspólnocie siostrzanej pragniemy służyć bliżnim naśladując Chrystusa, który "przyszedł, aby służyć", oraz Maryję, Służebnicę Pańską.
Naszą duchowość charakteryzują trzy elementy: duch Maryjny, duch franciszkański i duch służby.
Duch Maryjny
Codziennie wpatrujemy się w Niepokalaną Służebnicę Pańską i razem z Nią wsłuchujemy się w Słowo, by jak Ona odpowiadać Bogu "TAK". Ojciec Honorat wskazał Ją nam jako wzór życia całkowicie ukrytego z Chrystusem w Bogu, a zarazem w pełni zaangażowanego w dzieło zbawienia świata.
Niepokalana Fundatorka
Jesteśmy Służkami Niepokalanej. Tak nas nazwał Założyciel - bł. o. Honorat Koźmiński, wyjaśniając:
"Okazją zaś do tego zawiązku były Objawienia Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej uczynione w tym czasie wiejskim dziewczętom w Gietrzwałdzie (...) dlatego też Służkami Niepokalanej się nazwały".
Chcąc zrozumieć Niepokalane Poczęcie u Jego źródła, trzeba cofnąć się dopierwszego zamysłu Stwórcy."Bóg - pisze św. Paweł Apostoł - wybrał nas..., abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego Obliczem".
Różaniec
Niepokalaną Patronkę Zgromadzenia czczimy również poprzez odpowiadanie na Jej wezwania, m.in. odmawiamy codziennie różaniec, prowadzimy kółka Żywego Różańca, świętujemy Jej wspomnienia liturgiczne.
Różaniec, z którym wiążą się początki naszego Zgromadzenia jest modlitwą, która prowadzi nas w szkole Maryi od modlitwy ustnej do medytacji zbawczych tajemnic życia Jezusa, a wreszcie do kontemplacji, modlitwy odpoczynku w Sercu Boga, prostego spojrzenia w wierze na Osobę Chrystusa, który rodzi się, naucza, umiera i zmartwychwstaje, dając nam udział w misterium swojego Boskiego życia.
Duch franciszkański
Zgromadzenie Sióstr Służek należy do wielkiej rodziny franciszkańskiej. Święty Franciszek z Asyżu, rozmiłowany w człowieczeństwie Chrystusa i życiu Niepokalanej Matki, jest naszym Ojcem i Mistrzem. Ożywione jego wiarą i żarliwością, chcemy wiernie odczytywać Ewangelię i swoją postawą dawać świadectwo Chrystusowi we współczesnym świecie. Z naszym Serafickim Ojcem z Asyżu chcemy iść przez życie w postawie radości, prostoty, pokoju i dobra.
Duch służby
Wpatrując się w obecną wśród nas MIŁOŚĆ Jezusa, który jest w nas, w Chlebie i w ubogich, uczymy się Jego postawy. Udziela się nam według swojego planu, my z kolei według Jego woli pragniemy udzielać się Jemu. Tajemnica służby! Ale to także szkoła patrzenia i słuchania... Maryja z Nazaretu rozpoczęła ten cykl długich lekcji wskazując drogę dla nas wszystkich. Usłyszała, odpowiedziała pozytywnie i poszła ze Słowem i Ciałem do człowieka... z intencją bezinteresownej służby.
Służba w ukryciu
Życie Maryi, pełne tajemnic Bożych, było jednocześnie proste i zwyczajne w oczach ludzi. Staramy się naśladować Maryję w wypełnianiu naszego posłannictwa i - tak jak Ona - w ukryciu przeżywać swoje powołanie do wyłącznej służby Bożej. (por. Konstytucje, 14)


więcej znajdziesz na  www.sluzki.pl