wtorek

Siostry Zakonne Służki - Apostolat

Powołaniem służek jest apostolska służba ludziom zwłaszcza w środowisku wiejskim.Siostry starają się naśladować Chrystusa i Jego Matkę, szczególnie w tajemnicy Ich prostego i ukrytego życia w Nazarecie.
Ewangelia jest źródłem, z którego czerpią siostry motywację, siły i światło do realizacji swojego powołania i misji w świecie. Pragną od wewnątrz - na wzór zaczynu ewangelicznego - wpływać na chrześcijańskie kształtowanie społeczności ludzkiej.
Czym się zajmujemy?
Zgromadzenie szczególną uwagę zwraca na szerzenie wiedzy religijnej i kształtowanie sumienia chrześcijańskiego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz do współdziałania w duszpasterskich zadaniach Kościoła.

W dziedzinie społecznej siostry współpracują w wychowaniu dzieci i przygotowaniu młodzieży do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie oraz niosą różnorodną pomoc ludziom cierpiącym i potrzebującym.

więcej znajdziesz na  www.sluzki.pl