Plener wokół kościoła: kliknij w obrazek galerii poniżej aby zobaczyć!

środa

Witamy nowego ks.proboszcza Marka Stępniaka

Zgodnie z wolą naszego Arcybiskupa,z dniem 1 lipca,ks.Marek Stępniak (dotychczasowy proboszcz parafii pod wezwaniem  Świętej Rodziny Rokiciny) obejmuje urząd proboszcza w naszej parafii.

Uroczyste wprowadzenie odbyło się w Niedzielę 5.07.2015 roku o godz.18.00.

Na początku Mszy Świętej został odczytany dekret ks.Arcybiskupa  o nominacji na proboszcza parafii Św.Witalisa w Tuszynie ks.dr.hab.Marka Stępniaka.Po odczytaniu dekretu,ks.Dziekan Krzysztof Florczak przedstawił sylwetkę nowego proboszcza odczytując krótki życiorys i osiągnięcia naukowe.
Pozwoliłem sobie na publikację poniżej słowa ks.Dziekana:

Ks. dr hab. Marek Stępniak

ŻYCIORYS NAUKOWY

Urodzony dnia 13 października 1960 r. w Łodzi, syn Michała i Alicji z d. Krajewska
1967-1975 – nauka w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi,
1975-1979 -  nauka w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi .
Studia
1980-1986 - studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, święcenia kapłańskie przyjął 26 stycznia 1986 r.
26 lipca 1986 roku – tytuł magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (praca magisterska pt. Praktyki religijne w środowisku wielkomiejskim na przykładzie Łodzi  napisana pod kierunkiem ks. dr Kazimierza Ryczana),
  1988-1994 - specjalistyczne z zakresu katolickiej nauki społecznej  i socjologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL (sekcja społeczna).
Rok akademicki 1992-1993 - stypendium naukowe w Instytucie Katolickim w Paryżu (Institut d’Etudes Economiques et Sociales).
8 czerwca 1994 roku – obrona pracy doktorskiej pt. Kwestia społeczna w listach pasterskich Episkopatu Polski  1919-1939. Promotor  ks. prof. dr hab. Władysław Piwowarski. Recenzenci – ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz (ATK) i ks. prof. dr hab. Franciszek Mazurek  (KUL). Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii – 16 czerwca 1994 roku.
Rok akademicki 2004-2005 – studia licencjackie w zakresie teologii apostolstwa w Instytucie Teologii Apostolstwa UKSW w Ołtarzewie. Licencjat z teologii apostolstwa – 27 czerwca 2005 roku.
28 lutego 2011 r. – kolokwium habilitacyjne w Wydziale Teologicznym UKSW w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę pt. Religia w państwie laickim. Negacja-tolerancja-dialog. Recenzenci: ks. prof. UKSW dr hab. Marian Graczyk, ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Fel, ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna UP JPII, ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki, PWT Wrocław. Tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej.
Przebieg pracy dydaktycznej
Od 1994 do chwili obecnej - wykładowca teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, prowadzi seminarium magisterskie z zakresu teologii pastoralnej, wykładowca Punktu Konsultacyjnego i Kolegium Teologicznego ATK, obecnie Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łodzi. Wykładał socjologię religii (1994-2007), prowadził seminarium licencjackie oraz seminarium magisterskie w Punkcie Konsultacyjnym UKSW w Łodzi, a także seminarium magisterskie w Kolegium Teologicznym w Łodzi.
1995-1997 – wykładowca teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Orionistów w Zduńskiej Woli,
1995-2005– wykładowca teologii pastoralnej i katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, prowadził seminaria magisterskie z wykładanych przedmiotów,
2007-2008 – wykładowca katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi,
1 października 2005 – 1 grudnia 2008 r. - adiunkt w Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (pierwszy etat), prowadzi wykłady z zakresu socjologii, katolickiej nauki społecznej, wykład monograficzny „Społeczno-kulturowe aspekty integracji europejskiej” oraz seminarium licencjackie.
Od 1 grudnia 2008 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Administracji Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWSEiZ).
Promotor 97 prac magisterskich z zakresu teologii w ATK-UKSW oraz PWT św. Jana Chrzciciela w Warszawie oraz 20 prac licencjackich w Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.

Publikacje od 2010 r.

Religia w państwie laickim. Negacja, tolerancja, dialog. Łódź 2009, ss. 300 (rozprawa habilitacyjna).
Pobożność ludowa w społeczeństwie pluralistycznym- relikt czy siła trwania?, „Społeczeństwo” nr 3, 2011, t.103, s.47-60.
Koncepcja człowieka a pozytywny porządek świata, w: Największa jest miłość, red. S.Skobel,  Łódź 2011, s. 277-287.
Współczesne duszpasterstwo społeczne w Polsce. Próba diagnozy i kierunki rozwoju, w: Kapłan-historyk-pedagog. Księga pamiątkowa ks. infułata Stanisława Grada, red. M. Różański, Łódź 2011, s. 343-354. 

Religia chrześcijańska jako integralny element kapitału społecznego i dobra wspólnego, w: Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce, red. S. Fel, M. Wódka, Lublin 2014, s.373-388.

Po odczytaniu życiorysu ks.Dziekan złożył życzenia na nowej placówce ks.Markowi a następnie po krótkiej chwili różne grupy parafialne powitały czcigodnego ks.Proboszcza w swojej parafii życząc Bożego Błogosławieństwa i wielu owoców w swojej pracy duszpasterskiej w naszej wspólnocie parafialnej.
Zaskoczeniem dla nowego księdza proboszcza było powitanie Go po staropolsku "chlebem i solą" przez rodzinę p.Kotlickich, był to miły i wzruszający symbol.
Kolejny liturgiczny etap to przekazanie kluczy do kościoła nowemu ks.Proboszczowi przez ks.Dziekana po czym nastąpiła dalsza część uroczystej Mszy Świętej.
Jak zawsze nie zabrakło orkiestry dętej pod kierownictwem dyrygenta-kapelmistrza Wojciecha Skibińskiego.Orkiestra była mocno okrojona muzykami ze względów na zaplanowane w lipcu  urlopy ale i tak pokazała się znakomicie ze swej strony.
Ks.proboszcz Marek wygłosił kazanie-homilie  a następnie osobiście według liturgii wyznał sam "Wyznanie Wiary".
Po zakończonej  Mszy Świętej jeszcze wiele osób prywatnie podchodziło i witało osobiście czcigodnego ks.proboszcza Marka.

Poniżej zapodaje fotorelację p.Eugeniusza Stasinowskiego, który też był na uroczystości:


  

Autor tematu: 
Bogdan Wasilewski.